CZYSZCZENIE KANAŁÓW

Kanały trzeba oczyścić

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę dotycząca świadczenia usług: czyszczenie systemów wentylacyjnych

  • czyszczenie systemów klimatyzacyjnych
  • monitorowanie kanałów
  • modernizacja systemów
  • wykonywanie badań mikrobiologicznych
  • regulacja systemów wentylacyjnych

Dlaczego należy czyścić instalacje wentylacyjne?

Faktem jest to, że w trakcie lat eksploatacji instalacje wentylacyjne zawierają zanieczyszczenia, które z biegiem czasu stają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi przebywających w wentylowanych pomieszczeniach. Z tego względu nieodzownym elementem konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest ich okresowe czyszczenie i ewentualna dezynfekcja.

Zanieczyszczone kanały wentylacyjne to również duże zagrożenie pożarowe!!!

Inspekcja

Stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych najprościej i najskuteczniej sprawdzić za pomocą zdalnie sterowanego robota wyposażonego w kamerę cyfrową, która pozwala na ocenę nagromadzonych zanieczyszczeń oraz na stwierdzenie występowania takich problemów jak obecność pary i wilgoci. W naszym posiadaniu znajduje się kilka rodzajów urządzeń inspekcyjnych – w zależności od potrzeb wybieramy kamerę do kanałów pionowych bądź też poziomych, pozwalającą nam na nagranie filmu jak i wykonaniu zdjęć.

Jak czyścimy?

Pracujemy urządzeniami firmy Lifa Air. Najczęściej wykorzystywaną, skuteczną metodą jest szczotkowanie mechaniczne. Głównym założeniem tej metody jest oderwanie pyłu od powierzchni za pomocą szczotki, obracanej we wnętrzu przewodu przez urządzenie czyszczące, a następnie transport pyłu do filtra za pomocą niskociśnieniowego wentylatora.

W razie pytań do oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Postaramy się skontaktować tak szybko jak to będzie możliwe.

WIBO | Budujemy pod klucz